kineuprojects

Миссия

Халықаралық ынтымақтастық және жобаларды іске асыру орталығының басты мақсаты – ҚИнЕУ-нің әлемдік деңгейдегі заманауи университет ретінде жетекші позициясын одан әрі дамытуға көмектесу.

Бағыт

Орталықтың негізгі бағыттарының бірі – халықаралық білім беру жобалары, сондай-ақ академиялық ұтқырлық бағдарламалары шеңберінде шетелдік университеттермен ынтымақтастық.

Негізгі бағыттар

КИнЭУ Халықаралық ынтымақтастық және жобаларды іске асыру орталығының негізгі қызметі:

  • ҚИНЭУ профессор-оқытушылар құрамының, қызметкерлері мен студенттерінің білім деңгейін арттыруға, университеттің жағымды имиджі мен беделін қалыптастыруға бағытталған халықаралық білім беру бағдарламаларына, стипендиялық бағдарламалар мен конкурстарға қатысуын ұйымдастыру және үйлестіру.
  • Кәсіби және іскерлік дағдылар мен құзыреттіліктерді дамыту, студенттердің ой-өрісін кеңейту және академиялық ұтқырлық шеңберінде халықаралық ынтымақтастықты нығайту, білім беру қызметтері саласындағы халықаралық бағдарламаларды қалыптастыру мақсатында шетелдік ұйымдармен іскерлік ынтымақтастықты жолға қою үшін университет студенттерінің халықаралық тағылымдамаларға (өндірістік практикаға) қатысуын ұйымдастыру және үйлестіру.