2019 жылдың 22 сәуірі мен 15 мамыры аралығында «Jean Monnet қызметінің 30 жылдығы» ұранымен ҚИНЭУ студенттері және басқа да ниет білдірушілер үшін Adobe Connect виртуалды сыныптарын қолдана отырып, ашық дәріс және семинар сабақтары өтті. Бұл бейне, аудио, экранды бөлісу, сауалнамалар, чат, сұрақтар мен жауаптар, құжаттармен алмасу және басқаларын қоса, бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіндік беретін веб-конференция алаңы. Сабақ кестесі университеттің білім беру порталында орналастырылды. Осы кезеңде жобаның жұмыс тобының қатысушылары, университет профессорлары мен оқытушылары 45 сағат дәріс материалын оқып, 42 сағат көлемінде семинар сабақтарын өткізді, жалпы сабақ сағаттары 87 сағатты құрады.
    Курс саясаты:
    Білім алушының міндеттері:
    – сабақтардың барлық түрлеріне (дәрістер, практикалық, семинарлық сабақтар) тұрақты түрде қатысу;
    – ҚИнЭУ кітапханасының оқу залдары мен Интернет-залдарында ұсынылған оқу және оқу-әдістемелік әдебиетті немесе басқа да көздерді пайдалана отырып, білім алушының өзіндік жұмысын(БӨЖ)  берілген көлемде және белгіленген мерзімде орындау;
    – білім алушының жазбаша жұмыстарын берілген көлемде тапсыру кестесін қатаң сақтау;
    – рейтингтік және қорытынды бақылауға жеке қатысу.
    Аяқталмаған жазбаша жұмыстар есептелмейді. Оқытушының талабы бойынша жұмыс электронды түрде орындалуы мүмкін.
    Консультациялар бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі. Білім алушылардың білімін рейтингтік және қорытынды бақылау оқу орнының оқу процесінің бекітілген кестесіне сәйкес жүргізіледі.
    Білім алушы мен оқытушының өзара іс-қимылы өзара құрмет пен ізгілікке негізделген. Бір-бірімен қарым-қатынаста білім алушылар этикет талаптарын сақтайды.
    Студент сабаққа жүйелі түрде дайындалып, СРО-ның барлық тапсырмаларын орындауы керек, курсты зерттеу саналы және белсенді болуы керек.
    Білім алушы дәрістерге және практикалық (семинарлық) сабақтарға дайын болуы тиіс. Сабақтарға дайындық терминологиялық диктанттар, экспресс-жұмыстар, тестілік немесе ауызша сұрау салу арқылы теориялық рұқсат беру жолымен тексеріледі.
    Білім алушы дәлелді себептерсіз сабақтарды өткізіп алмауы тиіс. Практикалық сабақтарды өткізіп алған кезде білім алушы оларды белгіленген мерзімде міндетті түрде пысықтауы тиіс. Білім алушының оқу жетістіктерін бақылау және бағалау кредиттік оқыту жүйесінің талаптарына сәйкес жүргізіледі, бұл ағымдағы, межелік және қорытынды бақылау жүргізуді ұсынады, олар баллмен бағаланады.
    Осы кезеңде студенттер саны 56 адамды құрады, оқу үдерісі аяқталғаннан кейін студенттер «Еуропалық Одақтағы агробизнесті басқару тәжірибесінің Қазақстан мен Орталық Азия елдерінде трансформациясы» жаңа ресми білім беру курсы бойынша дағдылар мен білім алғандығын растайтын дипломдармен марапатталды.

    Жобалық ұсынысты іске асыру үшін пәнаралық оқыту әдістемесі анықталды – әр түрлі салалардағы білімді пайдалану, оларды топтастыру және шешілетін мәселе аясында шоғырландыру. Жобалық іс-шаралар тақырыпты экономикалық, аграрлық, саяси және технологиялық тұрғыдан зерделей отырып, пәнаралық форматта жүргізіледі. Осы әдістемені қолдану қазіргі заманғы табысты агробизнес жағдайларына негізделген.
    Қазіргі заманғы Агробизнес мамандарының кәсіби білім шеңбері аграрлық экономика шеңберінен асып түседі. Ол сондай-ақ ауыл шаруашылығы шикізатын өндіру, қайта өңдеу, дайын өнімді сақтау, тасымалдау және өткізу саласындағы бизнесті мемлекеттік реттеу міндеттерімен, сыртқы орта проблемаларымен айқындалады.
    Қазіргі жағдайда агробизнесте бәсекеге қабілеттілікті дамыту және сақтау үшін сыртқы проблемаларға бейімделудің тиімді жолдарын тез анықтау және даму үшін заманауи технологиялық мүмкіндіктерді пайдалану мүмкіндігі талап етіледі. Әлемдік экономика қарқынды дамуда және өзгеруде. Табысты болу үшін кез-келген жағдайда мәселені шешудің оңтайлы жолын тез анықтай білу керек. Бұл параметрлер дәріс және семинар сабақтарын қалыптастыру кезінде ескерілді.

Жан Моне бейнежазбалары

Жан Моне дәрістері

Жан Моне презентациялары

Жан Монеттің семинарлары

Оқу бағдарламалары